Showing all 5 results

Tour 36

Số lượng không quá 10 người.

Hotline: 0914 095 939

Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Hòn Tằm, Hòn Tre, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 37

Số lượng không quá 10 người.

Hotline: 0914 095 939

Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Hòn Tằm, Hòn Tre, Làng Chài, Vịnh San Hô

Vé Vinpearl 1 chiều

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hòn Tre

Vé Vinpearl 2 chiều

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hòn Tre

Vé Vinpearl 2 chiều (16h00-21h00)

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hòn Tre