Tour đảo Nha Trang

Tour 2 đảo VIP tắm bùn Hòn Tằm

Ca nô riêng (> 5 người)

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 2 đảo VIP

Ca nô riêng (> 5 người)

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0871 253 888

Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour Ghép Hòn Mun Hòn Tằm

Combo trọn gói ăn trưa.

Tour ca nô ghép đoàn.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Combo Tour 3 đảo Hòn Mun

Tour ca nô ghép đoàn.

Hotline: 0971 253 888

Bãi Tranh, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour Đảo Yến Ca Nô

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Đảo Yến

Tour Đảo Yến Tàu Gỗ

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Đảo Yến

Đi bộ dưới biển (Lặn mũ)

Ca nô riêng. (>4 người)

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Tằm, Làng Chài, Vịnh San Hô

Thuê ca nô (T01)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0971 253 888

Hon Mun Nha Trang

 

Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Thuê ca nô (T02)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0971 253 888

 

Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Thuê ca nô (T03)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0971 253 888

 

Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài

Thuê ca nô (T04)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm, Làng Chài

Thuê ca nô (T05)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0971 253 888

 

Hòn Sỏi

Tour 01

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Tour Hpn Mun Nha Trang

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Vé Vinpearl 2 chiều

Giá tốt nhất.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tre

Tour 02

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Tour Hpn Mun Nha Trang

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Vé Vinpearl 1 chiều

Giá tốt nhất.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tre

Tour 03

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Tour Hpn Mun Nha Trang

Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 04

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Tour Hpn Mun Nha Trang

Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 05

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Tour Hpn Mun Nha Trang

Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 06

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0971 253 888

Hon Mun Nha Trang

Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun

Tour 07

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0971 253 888

Hon Mun Nha Trang

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 08

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0971 253 888

Hon Mun Nha Trang

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi

Tour 09

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0971 253 888

Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun

Tour Love 04

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Bích Đầm

Tour Love 03

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Bích Đầm

Tour Love 02

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Bích Đầm

Tour 10

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 11

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 12

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Vé Vinpearl 2 chiều (17h00-21h00)

Giá tốt nhất.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tre

Tour 14

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 15

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 16

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0971 253 888

Hon Mun Nha Trang

Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun

Tour 17

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm

Tour 18

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi

Tour 19

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0971 253 888

Hon Mun Nha Trang

Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun

Tour 20

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Tằm, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 21

Ca nô riêng.

Hotline: 0971 253 888

 

Hòn Tằm, Vịnh San Hô

Tour 22

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Bãi Tranh, Hòn Một, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 24

Ca nô riêng.

Hotline: 0971 253 888

 

Bãi Tranh, Hòn Một, Vịnh San Hô

Tour 25

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Bãi Mini, Hòn Một, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 26

Ca nô riêng.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Sỏi

Tour 27

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 28

Ca nô riêng.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Một, Hòn Sỏi, Vịnh San Hô

Tour 29

Ca nô riêng.

Hotline: 0971 253 888

 

Bãi Tranh, Hòn Một, Vịnh San Hô

Tour 30

Ca nô riêng.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Tour 31

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0971 253 888

Tour Hpn Mun Nha Trang

Bãi Tranh, Hòn Một, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 35

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Sỏi

Tour 34

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Sỏi

Tour 36

Số lượng không quá 10 người.

Hotline: 0971 253 888

Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Hòn Tằm, Hòn Tre, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 37

Số lượng không quá 10 người.

Hotline: 0971 253 888

Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Hòn Tằm, Hòn Tre, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 68

Hotline:

0971 253 888 (VN).

0338 444 455 (ENG).

0868 434 101 (CHN).

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 86

Hotline:

0971 253 888 (VN).

0338 444 455 (ENG).

0868 434 101 (CHN).

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour Love 01

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Bích Đầm

Combo Tour 3 đảo

Tour ca nô ghép đoàn.

Hotline: 0971 253 888

Bãi Tranh, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 4 đảo tàu gỗ

Tour tàu gỗ ghép đoàn.

Hotline: 0971 253 888

 

Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Mô tô nước 15 phút

Sản phẩm này mua kèm theo Thuê Ca nô.

Giá ưu đãi đặc trước.

Hotline: 0971 253 888

Mô tô nước 30 phút

Sản phẩm này mua kèm theo Thuê Ca nô.

Giá ưu đãi đặc trước.

Hotline: 0971 253 888

Mô tô nước 60 phút

Sản phẩm này mua kèm theo Thuê Ca nô.

Giá ưu đãi đặc trước.

Hotline: 0971 253 888

Dù bay

Sản phẩm này mua kèm theo Thuê Ca nô.

Giá ưu đãi đặc trước.

Hotline: 0971 253 888

Dù bay đôi

Sản phẩm này mua kèm theo Thuê Ca nô.

Giá ưu đãi đặc trước.

Hotline: 0971 253 888

Lặn mũ

Sản phẩm này mua kèm theo Thuê Ca nô.

Giá ưu đãi đặc trước.

Hotline: 0971 253 888

Lặn bình khí

Sản phẩm này mua kèm theo Thuê Ca nô.

Giá ưu đãi đặc trước.

Hotline: 0971 253 888

Phao chuối kéo

Sản phẩm này mua kèm theo Thuê Ca nô.

Giá ưu đãi đặc trước.

Hotline: 0971 253 888

Tour đảo Khỉ + suối Hoa Lan

Combo trọn gói ăn trưa.

Tour ghép đoàn.

Hotline: 0971 253 888

 

Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tắm Bùn Hòn Tằm Nha Trang – Gói 04

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Tắm Bùn Đêm

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Tắm Bùn Hòn Tằm Nha Trang – Gói 03

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Tắm Bùn Hòn Tằm Nha Trang – Gói 02

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Tắm Bùn Hòn Tằm Nha Trang – Gói 01

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Luxury Tour 03 + Tắm Bùn

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Luxury Tour 02 + Tắm Bùn

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Seaday 02 + Tắm Bùn

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Seaday 01 + Tắm Bùn

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Luxury Tour 03

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Luxury Tour 02

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Luxury Tour 01

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Seaday 03

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Seaday 02

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Tằm Nha Trang Seaday 01

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0971 253 888

Hòn Tằm

Hòn Sỏi Tour 2

Tàu gỗ ghép đoàn

Hotline: 0971 253 888

Hòn Sỏi