Tuyến xe buýt Nha Trang số 08

Tuyến xe Buýt Nha Trang số 08 (Trạm Thành → QL1A → TĨnh Lộ 2 → TT Khánh Vĩnh)

Tuyến số 08 

Có 20 điểm dừng, nhà chờ. Chiều dài: 24 km. 

– Thời gian mở tuyến: 4h45. – Thời gian đóng tuyến: 19h10. 

– Thời gian hành trình: 45 phút/lượt. 

– Lộ Trình: Trạm Thành → QL1A → TĨnh Lộ 2 → TT Khánh Vĩnh và Ngược Lại. 

Địa chỉ liên hệ

  • 120 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
  • 0258 3.551 699